Redmi Note 7 Pro 6GB+128GB

1399元 1599元

 • Redmi Note 7 Pro 6GB+128GB 亮黑色
 • Redmi Note 7 Pro 6GB+128GB 梦幻蓝
 • Redmi Note 7 Pro 6GB+128GB 暮光金
 • Redmi Note 7 Pro 6GB+128GB 镜花水月
9折促销
有赠品

Redmi 7 3GB+32GB

699元 799元

 • Redmi 7 3GB+32GB 魅夜红
 • Redmi 7 3GB+32GB 梦幻蓝
 • Redmi 7 3GB+32GB 亮黑色
9折促销

Redmi 7 4GB+64GB

899元 999元

 • Redmi 7 4GB+64GB 魅夜红
 • Redmi 7 4GB+64GB 梦幻蓝
 • Redmi 7 4GB+64GB 亮黑色
9折促销

小米9 SE 6GB+64GB

1599元 1999元

 • 小米9 SE 6GB+64GB 全息幻彩蓝
 • 小米9 SE 6GB+64GB 全息幻彩紫
 • 小米9 SE 6GB+64GB 深空灰
8折促销

小米9 SE 6GB+128GB

1799元 2299元

 • 小米9 SE 6GB+128GB 全息幻彩蓝
 • 小米9 SE 6GB+128GB 深空灰
 • 小米9 SE 6GB+128GB 全息幻彩紫
8折促销

黑鲨游戏手机 2 8GB+256GB

2899元 3799元

 • 黑鲨游戏手机 2 8GB+256GB 银色
 • 黑鲨游戏手机 2 8GB+256GB 黑色
 • 黑鲨游戏手机 2 8GB+256GB 幻境蓝
8折促销
有赠品

小米9 全网通版 8GB+256GB

2999元 3299元

 • 小米9 全网通版 8GB+256GB 深空灰
 • 小米9 全网通版 8GB+256GB 全息幻彩蓝
 • 小米9 全网通版 8GB+256GB 全息幻彩紫
9.1折促销
有赠品

小米MIX 3 全网通版 8GB内存

2599元 3599元

 • 小米MIX 3 全网通版 8GB内存 黑色
8折促销
有赠品
123